Κοινοποιείστε το άρθρο

Αγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης: Ὅταν ζοῦμε στὴν Ἐκκλησία, ζοῦμε τὸν Χριστό

Ὅταν ζοῦμε στὴν Ἐκκλησία, ζοῦμε τὸν Χριστό.

Αὐτὸ εἶναι πολὺ λεπτὸ θέμα, δὲν μποροῦμε νὰ τὸ καταλάβομε. Μόνο τὸ Ἅγιον Πνεῦμα μπορεῖ νὰ μᾶς τὸ διδάξει. Ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι ἕνα. Το σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τρέφεται, ἁγιάζεται, ζεῖ μὲ τὸν Χριστό.

Αὐτὸς εἶναι ὁ Κύριος, ὁ παντοδύναμος, ὁ παντογνώστης, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ στηριγμὸς μας, ὁ φίλος μας, ὁ ἀδελφὸς μας.

Αὐτὸς εἶναι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ἡ βάσις, τὸ πᾶν. Χωρὶς Χριστό, Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει. Νυμφίος ὁ Χριστός, νύμφη ἡ καθεμία ψυχή. Ὁ Χριστὸς ἕνωσε τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Κοινοποιείστε το άρθρο