Κοινοποιείστε το άρθρο

ΑΚΥΡΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Όλες οι δικαστικές αποφάσεις που στηρίζονται στο Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι ΑΚΥΡΕΣ και μπορούν να προσβληθούν ως τέτοιες.

 

 

Στοιχεία που το αποδεικνύουν

 

Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα. (Προεδρικό Διάταγμα 38/2015)

Πηγή        ΦΕΚ 63 Α / 28-06-2015

Προκηρύσσουμε

δημοψήφισμα για την 5η Ιουλίου 2015, ημέρα Κυριακή, προκειμένου ο Ελληνικός Λαός να αποφανθεί δια της άμεσης και ελεύθερης έκφρασης της βούλησής του επί του ακόλουθου ερωτήματος:

«Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους;

Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»).

‘Οσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ.

‘Οσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ.».

ΑΡΑ       το δημοψήφισμα του 2015 έγινε για ΚΡΙΣΙΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ

Αποτελέσματα δημοψηφίσματος 2015

Πηγή        http://ekloges-prev.singularlogic.eu/r2015/e/public/index.html#{%22cls%22:%22main%22,%22params%22:{}}

Επικράτεια 13-08-2015 10:22

Εγγεγραμμένοι       9.914.244

Ενσωμάτωση            100,00 %

Ψήφισαν     62,15 %

Ακυρα/Λευκά          5,80 %

ΟΧΙ                  61,31%

ΝΑΙ                 38,69 %

ΑΡΑ       έλαβε μέρος το 62,15% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους και το 61,31% είπε ΟΧΙ στην αποδοχή και των δύο μερών του σχεδίου συμφωνίας.

Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος (Νόμος 4023/2011)

Πηγή        ΦΕΚ 220 Α / 24-10-2011

Άρθρο 16– Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος

  1. Το αποτέλεσμα δημοψηφίσματοςγια κρίσιμο εθνικό θέμα είναι δεσμευτικό, όταν στην ψηφοφορία λάβει μέρος τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) όσων έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους.

ΑΡΑ       το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2015 είναι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ

Σύνταγμα της Ελλάδος

Πηγή        ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019

Άρθρο 1 – Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος

  1. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
  2. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους καιασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Άρθρο 52 – Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης

H ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση. Nόμος ορίζει τις ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών της διάταξης αυτής.

ΑΡΑ       το δημοψήφισμα διεξήχθη σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος και είναι αυτονόητο ότι η απόφαση της Λαϊκής ετυμηγορίας, δηλαδή η αποτύπωση της Λαϊκής κυριαρχίας που αποτελεί και θεμέλιο του πολιτεύματος, είναι δεσμευτική έναντι κάθε άλλης και συνεπώς έχει συνταγματική ισχύ και δεν δύναται να αμφισβητηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο νομικού σχολιασμού

Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και για τη συνέχεια αυτού (ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

Πηγή        https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/oe092-22-4277.pdf

∆ικαιοσύνη

Οι Αρχές θα νομοθετήσουν και θα εφαρμόσουν το νέο Κώδικα Πολιτικής ∆ικονομίας, όπως έχει συμφωνηθεί παλαιότερα. Θα προτείνουν περαιτέρω δράσεις για τη μείωση της καθυστέρησης των υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια και για την υιοθέτηση επιλεκτικής αύξησης των δικαστικών παραβόλων. Οι Αρχές θα συνεχίσουν, επίσης, να έχουν στενή συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και την τεχνική βοήθεια για τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων και πρωτοβουλιών στον τομέα της δικαστικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-justice), της διαμεσολάβησης και των δικαστικών στατιστικών.

ΑΡΑ       ο λαός είπε ΟΧΙ στις προτάσεις που περιλαμβάνονται και στο κείμενο «Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού», δηλαδή είπε ΟΧΙ στην κάθε μία από αυτές, δηλαδή είπε ΟΧΙ στο Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και το ΟΧΙ αυτό έχει ισχύ άρθρου Συντάγματος.

Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ε.Μ.Σ.. (Νόμος 4334/2015)

Πηγή        ΦΕΚ 80 Α /16-07-2015

Απόφαση της Συνόδου των Αρχηγών των Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης της 12.7.2015 (έως 22 Ιουλίου)

  • τηνυιοθέτηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η οποία αποτελεί μείζονα αναμόρφωση των διαδικασιών και ρυθμίσεων για το σύστημα πολιτικής δικαιοσύνης και μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τη δικαστική διαδικασία και να μειώσει τα κόστη.

ΑΡΑ       η κυβέρνηση και η Βουλή νομοθέτησαν ΕΝΑΝΤΙΑ στη λαϊκή βούληση/εντολή.

Σύνταγμα της Ελλάδος

Πηγή        ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019

Αρθρο 120 – Ακροτελεύτια διάταξη

  1. O σεβασμός στο Σύνταγμα καιτους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

Αρθρο 87 – Ανεξαρτησία των δικαστών

  1. Oι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους(που συμφωνούν με αυτό όπως σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 120Σ §2 και 93Σ §4) και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος.

Αρθρο 93 – Διακρίσεις των Δικαστήριων

  1. Tα δικαστήριαυποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα.

ΑΡΑ      οπότε ΟΛΟΙ οι Έλληνες είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να ΜΗΝ υπακούν σε αντισυνταγματικούς νόμους και ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ και άρα ΟΛΕΣ οι δικαστικές αποφάσεις που στηρίζονται στο Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ δηλαδή ΑΚΥΡΕΣ.

 Σύνταγμα της Ελλάδος

Πηγή        ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019

Αρθρο 120 – Ακροτελεύτια διάταξη

  1. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται καιυποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία

ΑΡΑ       όποιος (και ΚΥΡΙΩΣ οι δικαστές και οι κρατικοί λειτουργοί) ΔΕΝ αντιστέκεται και εφαρμόζει νόμους ΕΝΑΝΤΙΑ στο Σύνταγμα είναι ΣΥΝΕΡΓΟΣ στην κατάλυση της δημοκρατίας.

 

 

 

 

 

Πηγη 2021ellada.blogspot.com

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Κοινοποιείστε το άρθρο