Αντώνιος Καλέντζης: “Οι άνθρωποι που βιώνουν έντονο άγχος βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά”

Σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2016, οι άνθρωποι που βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους Αντιλαμβάνονται διαφορετικά την πραγματικότητα και τον κόσμο . Οι αγχώδεις προσωπικότητες, θεωρούν ότι είναι πιο δύσκολο να βρουν τη διαφορά ανάμεσα σε πράγματα τα οποία είναι ασφαλή και εκείνων που δεν είναι. Επίσης τείνουν να υπερ-γενικεύουν την συναισθηματική αντίδρασή τους σε καταστάσεις . Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει να εξηγήσει γιατί μερικοί άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στο άγχος. Επιστημονικά έχει αποδειχθεί ότι ασθενείς με άγχος, προκαλούν την πλαστικότητα των εγκεφαλικών κυκλωμάτων τους. Αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στα πρωτογενή κυκλώματα που αργότερα μεσολαβούν την ανταπόκριση σε νέα ερεθίσματα, με αποτέλεσμα την ανικανότητα να διακρίνουν μεταξύ ερεθισμάτων (αν είναι καινούρια ή απλά βιώνουν ένα αρνητικό ερέθισμα ξανά). Ως εκ τούτου, αυτοί που βιώνουν έντονο άγχος ανταποκρίνονται αρνητικά σε νέα ερεθίσματα ακόμη και σε καταστάσεις που δεν φαντάζουν ότι θα τους προκαλέσουν άγχος. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ότι δεν μπορούν να το ελέγξουν αυτό, καθώς διακρίνεται μια αντιληπτική ανικανότητα . Στην έρευνα αυτή, υπήρχε μια σύγκριση μιας ομάδας ανθρώπων που είχαν διαγνωσθεί με άγχος , με μια ομάδα ανθρώπων που δεν είχαν διαγνωσθεί (ούτε είχαν εκδηλώσεις άγχους). Και οι δύο ομάδες έκαναν μια εργασία που είχε το θέμα” απόκτηση και την απώλεια χρημάτων”. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνθρωποι της ομάδας που ήταν αγχώδεις, είχαν την τάση να αφήνουν τις απώλειες τους να τους επηρεάζουν περισσότερο.
Τα εγκεφαλογραφήματα αποκάλυψαν ότι η αμυγδαλή (μέρος του εγκεφάλου, όχι αυτές που έχουμε στο στόμα μας) των ατόμων με άγχος αντέδρασε διαφορετικά. Η αμυγδαλή είναι κεντρικής σημασίας μέρος του εγκεφάλου, για το πώς γίνεται η επεξεργασία των συναισθημάτων. Γνωρίσματα Άγχους μπορεί να είναι εντελώς φυσιολογικά, ακόμα και ευεργετικά εξελικτικά. Ωστόσο, μια συναισθηματική εκδήλωση, ακόμη και ήσσονος σημασίας ,μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στον εγκέφαλο που μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη άνθηση του άγχους.