ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Επιστημονικές ΗμερίδεςΣεμινάρια

Έναρξη Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος από το Κέντρο Επιμορφώσεως και Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο Επιμορφώσεως και Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί ξανά το εγκεκριμένο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: “Θρησκεία και Ευρώπη” διάρκειας τεσσάρων Μηνών και ενενήντα Διδακτικών Ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί Διαδικτυακά και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη Διασύνδεση της προβληματικής της Θρησκείας με το γεγονός της Ενωμένης Ευρώπης. Θα αναλυθεί η προσφορά του Θρησκευτικού πα­ρά­γοντα της Χριστιανικής Πίστης στην οικοδόμηση της Ευρώπης και θα αναλυθούν οι τρεις πυλώνες αυτής (Αρχαιότητα, Ρωμαϊκό Δίκαιο, Χριστιανισμός).

Ειδικότερα θα αναπτυχθούν τα ζητήματα της Χριστιανικής Κοινωνικής Διδασκαλίας σε σχέση με την Παγκοσμιότητα, τον Μεταμοντερνισμό, την Πολυπολιτισμικότητα, και την Πολιτική Ορ­θότητα, που αναπτύσσονται ως Κοινωνικές θεωρίες στην Ενωμένη Ευρώπη.

Θα το­νι­σθεί η Συμβολή της Ορθοδοξίας στην συζήτηση των παραπάνω θεμάτων καθώς και η συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών (ΠΣΕ) και η επιρροή της στα ζητήματα της Πολιτιστικής Διπλωματίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ευ­ρώ­πη. Θα αναλυθεί ο λόγος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Οικουμενικού Πατριάρχου ως προσκεκλημένου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και πολλών Συ­νεδρίων που Διοργανώθηκαν από Ευρωπαϊκούς Πολιτικούς Φορείς, ενώ θα συνε­κτι­μη­θούν και οι Συμβολές της Πανορθοδόξου Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης (2016).

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Διδάσκων του Προγράμματος είναι ο κ. Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού στο Τμήμα Κοινω­νικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, Α.Π.Θ. Επίσης, Διδακτικό Προ­σω­πικό είναι ο Μετα­διδάκτορας Θεολογίας και Διδάσκων στο Τμή­μα Κοι­νω­νικής Θεολο­γίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ., κ. Αχιλλέας Παπατόλιος.

Η Έναρξη του Προγράμματος ξεκίνησε από τις 11 Μαρτίου 2Ο23 και η Λήξη στις 10 Ιουνίου 2023, ενώ πραγματοποιείται κάθε Σάββατο 9:00 – 11:00 και 12:00 – 14:00.

Το κόστος ωστόσο είναι δύο ισόποσες Δόσεις των 100€ στην Έναρξη και πριν τη Λήξη.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος απονέμεται στους Συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης / ECTS 8 Μονάδων, το οποίο Εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υπογράφεται από τον Πρόεδρό του και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Αιτήσεις έγιναν δεκτές μέχρι 11 Μαρτίου 2023 και οι ενδιαφερόμενοι Υπέβαλαν Αίτηση Ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμορφώσεως και Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μπορούν να αναζητήσουν εδώ .

 

 

Related posts

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ από το χειρόγραφο στο κείμενο

Επιστημονική ημερίδα διοργανώνει το Εργαστήριο Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ (ΒΙΝΤΕΟ)

Πατήρ Θεοφάνης

Η Απαρχή διοργανώνει ένα Σεμινάριο Εκκλησιολογίας, με θέμα την εμφάνιση του “παπικού πρωτείου” σε ιστορικό, Εκκλησιολογικό και Θεολογικό επίπεδο, με διακεκριμένους Ακαδημαϊκούς Καθηγητές και ομιλητές

Πατήρ Θεοφάνης