ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΑμεΑ

Έρχονται ευνοϊκές διατάξεις για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες!!!

Έρχονται ευνοϊκές διατάξεις για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες!!!

Σύμφωνα με τις διατάξεις, «η αναπηρία δεν ορίζεται αποκλειστικά από την ύπαρξη κάποιας σωματικής, πνευματικής, ψυχικής ή αισθητηριακής διαταραχής, αλλά σχετίζεται και με τα εξωγενή εμπόδια και τους περιορισμούς που υφίστανται τα άτομα αυτά.

Διατάξεις που αφορούν την υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, εισάγονται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας- Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στην ευαίσθητη αυτή κατάσταση δικαιούται ειδικής προστασίας που προέρχεται από το κράτος, ως έκφανση της γενικότερης υποχρέωσής του να σέβεται και να εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Επίσης, ορίζεται ως «υποχρέωση εκ μέρους των διοικητικών οργάνων και αρχών, ο σχεδιασμός υποδομών και υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία» και λαμβάνεται ως υποχρέωση των διοικητικών οργάνων και αρχών η παροχή που απαιτείται για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών Ατόμων με Αναπηρίες, προκειμένου να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης».

Ενδεικτικά προβλέπεται «η παροχή μέτρων υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσωπικής βοήθειας και ενδιαμέσων, εξατομικευμένης προσαρμογής διαδικασιών ή πρακτικών, εξειδικευμένων υπηρεσιών και βοηθητικών υπηρεσιών για την επικοινωνία».

Πέραν αυτών, οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν ακόμα, «μέριμνα εκ μέρους των διοικητικών οργάνων και αρχών για διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τόσο σε συνήθεις, όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και στο ηλεκτρονικό περιβάλλον» και εξασφαλίζουν την «βασική πληροφόρηση για τα ΑμεΑ κατά τις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με προσβάσιμους για τα άτομα αυτά τρόπους.

Ειδικότερα για τις συναλλαγές Ατόμων με Αναπηρίες στον Δημόσιο τομέα, προβλέπεται πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και κοινοποίηση διοικητικών πράξεων υπό προσβάσιμες μορφές, καθώς και η διασφάλιση του δικαιώματος ακρόασής τους με πρόσφορους όρους.

Ακόμα, ορίζεται «η αναγνώριση της ελληνικής νοηματικής ως ισότιμης με την ελληνική γλώσσα και ως μορφή επικοινωνίας των προγλωσσικά κωφών Ελλήνων πολιτών και η αναγνώριση της ελληνικής γραφής Μπράιγ ως τρόπου γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών» ενώ αναγράφεται «η υποχρέωση των διοικητικών οργάνων και αρχών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αρχές και τις εφαρμογές του καθολικού σχεδιασμού και εν γένει για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες».

Αναφορικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου εξασφαλίζεται «η συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, καθώς και στα εκπαιδευτικά προγράμματα των παραγωγικών σχολών του Δημοσίου (ΕΚΔΔΑ, Εθνική Σχολή Δικαστών, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) εκπαιδευτικών ενοτήτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες» και προσδιορίζεται η «υποχρέωση δημόσιων και ιδιωτικών ΜΜΕ, εντύπων και ηλεκτρονικών, να προωθούν την εμπέδωση και το σεβασμό της αρχής της μη διάκρισης και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ΑμεΑ σε αυτά».

Επίσης, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Δικαιοσύνης, ως κεντρικό σημείο αναφοράς στην κυβέρνηση για την υποδοχή και τον χειρισμό ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής της Σύμβασης, καθώς και την παροχή ενημέρωσης και κατευθύνσεων σχετικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ, συνεπικουρούμενη από τους γενικούς ή διοικητικούς γραμματείς των αρμοδίων υπουργείων, ως επιμέρους σημεία αναφοράς, με αποστολή την παρακολούθηση της Διεθνούς Σύμβασης και της εφαρμογής δημοσίων πολιτικών για την αναπηρία ανά τομέα κυβερνητικής αρμοδιότητας.

Για την τοπική Αυτοδιοίκηση προβλέπεται ο «ορισμός σε κάθε Περιφέρεια και Δήμο του περιφερειάρχη και του δημάρχου, αντίστοιχα, ως σημείο αναφοράς για τον χειρισμό ζητημάτων που αφορούν τα ΑμεΑ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» και παράλληλα ανατίθεται στον υπουργό Επικρατείας η παρακολούθηση και ο συντονισμός όλων των συναρμόδιων υπουργείων στον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών σχετικά με την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Τέλος, οι συγκεκριμένες διατάξεις ορίζουν τον Συνήγορο του Πολίτη, ως πλαισίου που εγγυάται την προώθηση, την προαγωγή και την προστασία τήρησης της Διεθνούς Σύμβασης σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ.

 

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Related posts

Προσωπικός βοηθός ΑμεΑ – Ανοίγει η πρόσκληση ενδιαφέροντος

Newsroom

Κραυγή απόγνωσης από γονέα με μικρό παιδί ΑμεΑ: Eμείς οι γονείς πού έχουμε παιδιά με αναπηρία, είμαστε πάρα πολλοί αλλά αόρατοι!

Newsroom

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΑΜΕΑ οδηγούνται σε παραίτηση