ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Αποστολική ΔιακονίαΟρθοδοξίαΣυναξάρι

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος: Τι γιορτάζουμε και ποιος ο συμβολισμός της γιορτής

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος: Τι γιορτάζουμε και ποιος ο συμβολισμός της γιορτής

 

Ο Θεολόγος και συγγραφέας Γιώργος Φουκαδάκης γράφει στο greekaffair  τι συμβολίζει και για ποιο λόγο γιορτάζουμε  του Αγίου Πνεύματος 

 

Την Κυριακή της Πεντηκοστής γιορτάζουμε την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού, πενήντα μέρες μετά την ανάστασή Του και δέκα μέρες μετά την ανάληψή Του. Η γιορτή συμβολίζει τη λήψη του Αγίου Πνεύματος από όλους εμάς προκειμένου να μας φωτίσει και να μας καθοδηγήσει.

 

«Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, Δευτέρα τῆς Πεντηκοστής, αυτό τό πανάγιον, καί ζωοποιόν, καί παντοδύναμον ἑορτάζομεν Πνεῦμα, τόν ἓνα τῆς Τριάδος Θεόν, τό ὁμότιμον, καί ὁμοούσιον, καί ὁμόδοξον τῶ Πατρί καί τῶ Υἱῶ» (Συναξάρι Αγίου Πνεύματος)

 

Η Πεντηκοστή και ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο

Την ημέρα της Πεντηκοστής της Παλαιάς Διαθήκης (εορτή για το ότι έλαβε ο Μωυσής τις Πλάκες του Νόμου, τις 10 εντολές, στο Όρος Σινά), οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι όλοι μαζί στο υπερώον «επί το αυτό», για να προσευχηθούν. Ήταν εννιά η ώρα όταν ξαφνικά ακούστηκε από τον ουρανό ήχος σαν βίαιη πνοή (ισχυρός άνεμος) και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Τότε παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν
φλόγες φωτιάς και μοιράστηκαν σε καθένα από τους αποστόλους. Όλοι τότε πλημμύρισαν από το Άγιον Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν «εταίρες γλώσσες» (άλλες γλώσσες) στους Ιουδαίους που είχαν συγκεντρωθεί εκεί από όλα τα μέρη τουκόσμου για τη δική τους Πεντηκοστή. Οι μαθητές του Κυρίου μίλαγαν στα Εβραϊκάκαι οι παριστάμενοι άκουγαν στη δική τους γλώσσα (ελληνικά, αραβικά, περσικά,
λατινικά κ.λπ.)

«Ὃτε καταβάς τάς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἒθνη ὁ Ὓψιστος∙ [Βαβέλ]
ὃτε τοῦ πυρός τάς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε∙ [Πεντηκοστή]
καί συμφώνως δοξάζομεν τό πανάγιον Πνεῦμα» (Κοντάκιο Αγίου Πνεύματος)

 

Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη στην κατασκευή του Πύργου της Βαβέλ ο εγωισμός και η αλαζονεία του ανθρώπου να καταργήσει τον Θεό και να γίνει ο άνθρωπος Θεός με το να φτιάξει έναν Πύργο που να φτάνει έως τον Θεό έφερε τη σύγκρουση, τη σύγχυση των γλωσσών, με την Πεντηκοστή και την ενέργεια του Πνεύματος επέρχεται η ενότητα όλων των ανθρώπων (εις ενότητα πάντας εκάλεσε). Είναι πλέον η Εκκλησία του Χριστού ορατή στον κόσμο, για να επιτελέσει το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου.

Ο Απόστολος Πέτρος έλαβε τον λόγο και φωτισμένος από το Άγιον Πνεύμα τους υπενθύμισε την προφητεία του Ιωήλ ότι ο Κύριος θα χαρίσει με αφθονία το Άγιο Πνεύμα σε άντρες και γυναίκες, για να κηρύξουν την αλήθεια του Θεού. Θα δείξει

Τα θαυμαστά σημάδια στον ουρανό και στη γη, πριν έρθει η Ημέρα του Κυρίου, ημεγάλη και λαμπρή. Οι ίδιοι είναι μάρτυρες της Ανάστασης του Κυρίου, που το Σώμα του δε γνώρισε φθορά. Ο Πέτρος ζήτησε από το παρευρισκόμενους να μετανοήσουν και να βαπτιστούν, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους και να λάβουν το Άγιο Πνεύμα.

Με ευχαρίστηση άκουσαν όλοι τον εμπνευσμένο λόγο του Πέτρου και εκείνη την ημέρα βαπτίστηκαν 3000 άνθρωποι! Τέλειωνε παρακαλώντας τους, με έναν επίκαιρο λόγο: «Σώθητε από της γενεάς της
σκολιάς ταύτης»

(Σωθείτε από την καταστροφή που έρχεται πάνω σ’ αυτή τη διεστραμμένη γενιά)!

Ο Άγιον Πνεύμα, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας είναι το τρίτο πρόσωπο- υπόσταση της Αγίας Τριάδας. Ο Πατέρας γεννά προαιώνια τον Υιό και εκπορεύει το Άγιον Πνεύμα. Αν και είμαστε πλέον μετά την Πεντηκοστή στην εποχή του Αγίου Πνεύματος, παραμένει κάπως άγνωστο, καθώς δε σαρκώθηκε όπως ο Υιός.

Είναι παρών εξαρχής στη δημιουργία, όπου ο Πατήρ δι’ Υιού εν Αγίω Πνεύματι δημιούργησε τα πάντα και έπλασε τον άνθρωπο. Στη φιλοξενία των Τριών Αγγέλων από τον Αβραάμ, προεικονίζεται η Αγία Τριάδα. Αλλά τη σημαντικότερη εμπειρία του Αγίου Πνεύματος έχει ο Μωυσής στο Όρος Σινά, όπου έλαβε τον Νόμο. Κατεβαίνοντας από το Όρος για να επιστρέψει στον λαό του, λαό του Ισραήλ, έχει λάβει τόσο έντονο το άκτιστο Φως στο πρόσωπό του που ο λαός δεν μπορούσε να τον αντικρύσει! Έτσι αναγκάστηκαν να του καλύψουν το πρόσωπο με μια πετσέτα για να μπορέσει να τους μιλήσει.

Καινή Διαθήκη

Στην Καινή Διαθήκη το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται «εν είδει περιστεράς» στη Βάπτιση του Κυρίου, στον Ιορδάνη ποταμό, για να βεβαιώσει την αλήθεια των Λόγων του Θεού Πατέρα που ακούγονταν για τον Υιό Του τον αγαπητό. Κατά τη Μεταμόρφωση του Κυρίου στο Όρος Θαβώρ, όπου ο Κύριος πήρε μαζί
Του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, για να τους αποκαλύψει τη δόξα Του εν όψει του εκούσιου Πάθους Του, το Άγιο Πνεύμα ενεργεί ως άκτιστο φως που κάνει λαμπερά τα ενδύματα του Κυρίου και φέρνει ανέλπιστη και αβάστακτη χαρά στους μαθητές. Ζητάνε από τον Κύριο να φτιάξει τρεις σκηνές, μια για τον Ίδιο, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία, και οι ίδιοι να μη χάσουν τη θεία αυτή εμπειρία.

Η εποχή του Αγίου Πνεύματος

Με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος τελούνται όλα τα Μυστήρια της Εκκλησίας. Στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο άρτος και ο οίνος, η προσφορά του λαού, γίνεται Σώμα και Αίμα Χριστού με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το Βάπτισμα γίνεται με τριπλή κατάδυση και ανάδυση στο νερό: βαπτίζεται ο δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο
Πνεύμα καθοδηγεί στις Οικουμενικές Συνόδους την Εκκλησία στην αλήθεια. Συγχωρεί στο Μυστήριο της Εξομολόγησης, μετά από την ειλικρινή μετάνοια. Ευλογεί τον Γάμο και την Ιεροσύνη

Τα Χαρίσματα

Τα Χαρίσματα όμως του Αγίου Πνεύματος τα λαμβάνει ο πιστός με το Μυστήριο του Χρίσματος, το οποίο γίνεται αμέσως μετά το Βάπτισμα. «Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου» και σφραγίζεται ο βαπτιζόμενος με το άγιο Μύρο στο πρόσωπο και σε όλο το σώμα, με την επανάληψη κάθε φορά της παραπάνω φράσης. Τα εν δυνάμει Χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που ο νεοφώτιστος στην πορεία της ζωής του καλείται να ενεργοποιήσει είναι τα παρακάτω εννιά: η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η αγαθοσύνη, η μακροθυμία, η χρηστότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια.

Στο επόμενο άρθρο θα δούμε πως ενεργοποίησαν στο έπακρον τα Χαρίσματα που
έλαβαν από τον Θεό σύγχρονοι πνευματοφόροι Άγιοι!

 

Greekaffair.news

 

 

Related posts

Συγκλονιστική προφητεία του Γέροντα Παϊσίου για το τι θα συμβεί μέχρι το καλοκαίρι του 2018

Newsroom

Γέροντας Παϊσιος: Ο κόσμος έχει πάθει μεγάλη ζημιά από την τηλεόραση

Προφητεία τού Γέροντα Σίμωνα Αρβανίτη: Φυλάει ο Θεός την Ελλάδα μας τώρα για να την δοξάσει μετα ιδιαιτέρως ….