ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Θεολογικά & εκκλησιαστικά θέματα

Μητροπολίτης Πατρών: Σας προσκαλώ όλους να υποδεχθούμε τον Σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου

Μητροπολίτης Πατρών: Σας προσκαλώ όλους να υποδεχθούμε τον Σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου

Κάλεσμα στον λαό της Πάτρας να προσέλθει με πόθο και ζήλο κατά την υποδοχή του πιστού αντιγράφου του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου, μετά Τιμίου Ξύλου, εκ της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου την προσεχή Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, απευθύνει με Εγκύκλιό του ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος. 

 

 

Το ιερό αυτό σέβασμα, το οποίο θα κομίσει ο Καθηγούμενος Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός, όχι απλώς θα μεταφερθεί στην πόλη, όχι απλώς θα τεθεί σε προσκύνηση, αλλά θα δοθεί ως ευλογία στην Αποστολική Εκκλησία της Πάτρας και θα παραμείνει εσαεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου.

“Σᾶς προσκαλοῦμεν ἃπαντας στήν ὑποδοχή τοῦ ἁγίου αὐτοῦ σεβάσματος καί παρακαλῶ τήν ἀγάπη σας, ὃπως πράττετε πάντοτε, νά προσέλθετε, μετά πόθου καί ζήλου, ἱεροῦ καί μεγάλου, στόν χῶρο τῆς ὑποδοχῆς, ὣστε λιτανευτικά καί ἐν πομπῇ νά μεταφέρωμε τόν Τίμιο Σταυρό στόν πανίερο τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Ναό, ὃπου θά τελεσθῇ Δοξολογία καί θά ἀρχίσῃ τό προσκύνημα”, σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου:
Παιδιά μου εὐλογημένα,

Τά τελευταῖα χρόνια κατά τήν διάρκεια τῶν Πρωτοκλητείων, μεταφέρομε κάποιο ἱερό σέβασμα, ἀπό ἂλλον τόπον ἱερό πρός πνευματικήν ἐνίσχυση τοῦ ἱεροῦ μας Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ μας. Εἲτε εἶναι ἱερόν καί περίπυστον τῆς Παναγίας εἰκόνισμα, εἲτε Λείψανα Ἁγίων.

Ἐφέτος θά κομισθῇ στήν Ἀποστολική μας πόλη, ἀκριβές ἀντίγραφο τοῦ Σταυροῦ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος φυλάσσεται στήν Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, μετά Τιμίου Ξύλου.

Τό ἱερόν αὐτό σέβασμα ὂχι ἁπλῶς θά μεταφερθῇ στήν πόλη μας, ὂχι ἁπλῶς θά τεθῇ εἰς προσκύνησιν, ἀλλά θά δοθῇ ὡς εὐλογία στήν Ἀποστολική μας Ἐκκλησία, ἀπό τήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου καί θά παραμείνῃ ἐσαεί στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὣστε νά προσκυνῆται ὑπό τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, πρός εὐλογίαν καί ἁγιασμόν αὐτῶν. Πρός εὐλογίαν δηλαδή, ὃλων μας, ἡμῶν τῶν Πατρινῶν πρωτίστως καί ὃποιων ἂλλων προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι θά εἰσέρχωνται στόν Ἱερό Ναό.

Τό ἱερόν αὐτό τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως θησαύρισμα, θά μεταφερθῇ στήν πόλη μας, ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, στίς 13 τοῦ μηνός Νοεμβρίου, ἐ.ἒ., ἡμέρα Δευτέρα καί ὣρα 5:00 τό ἀπόγευμα.

Ἡ ὑποδοχή τοῦ Σταυροῦ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, μετά Τιμίου Ξύλου, θά πραγματοποιηθῇ πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Σᾶς προσκαλοῦμεν ἃπαντας στήν ὑποδοχή τοῦ ἁγίου αὐτοῦ σεβάσματος καί παρακαλῶ τήν ἀγάπη σας, ὃπως πράττετε πάντοτε, νά προσέλθετε, μετά πόθου καί ζήλου, ἱεροῦ καί μεγάλου, στόν χῶρο τῆς ὑποδοχῆς, ὣστε λιτανευτικά καί ἐν πομπῇ νά μεταφέρωμε τόν Τίμιο Σταυρό στόν πανίερο τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Ναό, ὃπου θά τελεσθῇ Δοξολογία καί θά ἀρχίσῃ τό προσκύνημα.

Δέν ἒχω ἁπλῶς τήν ἐλπίδα, ἀλλά καί τήν βεβαιότητα, ὃτι Κλῆρος καί Λαός θά εὑρισκώμεθα ἒμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ἐπαναλαμβάνω, τήν Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου καί ὣρα 5 τό ἀπόγευμα, γιά τήν ὑποδοχή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ἐπιθυμῶ προτοῦ κλείσω αὐτές τίς παρακλητικές μου σκέψεις, πρός τήν ἀγάπη σας, νά σᾶς εἲπω λίγα λόγια γιά τόν Σταυρό τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται στήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου.

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ὁ πρῶτος Χριστιανός Αὐτοκράτορας τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, μετά τήν θεϊκή ὀπτασία πού εἶδε στίς 28 Ὀκτωβρίου τοῦ 312μ. Χ, τό σημεῖον δηλαδή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μέ τήν ἐπιγραφή «ἐν τούτῳ νίκᾳ» κατεσκεύασε ἓνα Σταυρό, ὁ ὁποῖος ἀπετέλεσε τό λάβαρο καί τήν σημαία, ὣστε νά κερδίσῃ τήν μάχη κατά τοῦ Μαξεντίου.

Αὐτός ὁ Σταυρός, ὁ ὁποῖος εὑρίσκετο στήν Κωνσταντινούπολη, ἐδωρήθη στήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου, ἀπό τόν Ἀνδρόνικο Παλαιολόγο. Ἡ θέση του εἶναι ἐντός τοῦ ἱεροῦ Βήματος, τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου καί πίσω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα. Ἐπάνω στόν Σταυρό εἶναι χαραγμένο τό ἱστορικό τοῦ ὁράματος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καί τοῦ θαύματος τῆς νίκης τοῦ εὐσεβοῦς Ἂνακτος, ἐναντίον τῶν ἀντιπάλων του.

Σᾶς περιμένομε, ἀδελφοί μου καί παιδιά μου, στήν ὑποδοχή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν Δευτέρα 13 Νοεμβρίου καί ὣρα 5 τό ἀπόγευμα, μπροστά στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ μέ ἀγάπη πατρική καί εὒχομαι σέ ὃλους σας, πᾶσαν εὐλογίαν καί χάριν παρά Κυρίου, δυνάμει τοῦ Τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

Related posts

Γενέθλιος ημέρα για τον Παναγιώτατο Πατριάρχη του Γένους κ.κ. Βαρθολομαίο (VIDEO)

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία περί των νέων ταυτοτήτων

Πειραιώς Σεραφείμ: ”Η χάρη της Παναγίας ποτέ δεν εγκατέλειψε τον λαό”