ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Επικαιρότητα

Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι στις αλλαγές που φέρνει το πολυνομοσχέδιο στα ειδικά μισθολόγια

Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι στις αλλαγές που φέρνει το πολυνομοσχέδιο στα ειδικά μισθολόγια

 

 

Το καθεστώς των μισθολογικών προαγωγών καταργείται και αντικαθίσταται από άλλες προσαρμογές – Τι θα ισχύει για τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας

Αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου φέρνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Οι μεγαλύτερες αλλαγές αφορούν τους ένστολους, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας και του πυροσβεστικού και λιμενικού σώματος καθώς καταργείται το καθεστώς των μισθολογικών προαγωγών και αντικαθίσταται από άλλες προσαρμογές.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι «προβλέπεται η ανάγκη αναμόρφωσης και εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων (στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, διπλωματικών υπαλλήλων, ιατρών Ε.Σ.Υ., κ.λ.π.)» και ότι «στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των ειδικών μισθολογίων, υιοθετήθηκαν δύο κύριες κατευθύνσεις: αφενός η ανάγκη περιορισμού του σημερινού αριθμού τους (από 20 περίπου που είναι σήμερα σε 7) και αφετέρου η προσπάθεια εξορθολογισμού των αποδοχών του προσωπικού που αμείβεται με αυτά» ωστόσο «κατά την παρούσα αναμόρφωση θεωρήθηκε απαραίτητη η εξασφάλιση της κατ’ αρχήν σταθερότητας των αποδοχών όλων των λειτουργών ή υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, και η αποφυγή της ανατροπής του επιπέδου των αποδοχών τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η, χωρίς περισπασμούς, ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους».

Επομένως η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι αλλαγές δεν φέρνουν μειώσεις μισθών.

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο προβλέπεται:

-Συνένωση ειδικών μισθολογίων με ομοειδές αντικείμενο απασχόλησης. Π.χ. δημιουργία ενός ειδικού μισθολογίου για όλα τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, ΕΠ ΑΤΕΙ, ΕΕΔΙΠ, ΕΔΙΠ, εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΕΝ, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών κ.λ.π. Συγκεκριμένα η συνένωση επιχειρείται με τη σύνδεση των αποδοχών όλων των ανωτέρω με συγκεκριμένο σημείο αναφοράς, εν προκειμένω τις αποδοχές Καθηγητή Πανεπιστημίου.

-Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ως βάση για τον υπολογισμό των αποδοχών των λειτουργών ή υπαλλήλων λαμβάνεται ο ανώτερος βαθμός της εκάστοτε κατηγορίας με σύνδεση των αποδοχών όλων των υπόλοιπων βαθμών σε ποσοστό επί των αποδοχών αναφοράς με τα αντίστοιχα έτη υπηρεσίας. Π.χ. στα μέλη ΔΕΠ, ΕΠ ΑΤΕΙ κλπ ως βάση λαμβάνονται οι αποδοχές του Καθηγητή Πανεπιστημίου, στους Διπλωμάτες οι αποδοχές του Πρέσβη κλπ.

-Για τον υπολογισμό των νέων αποδοχών του λειτουργού ή υπαλλήλου που αποτελεί τον όρο αναφοράς για τους υπόλοιπους λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές στις 31-12-2016, οι οποίες προκύπτουν από τo συγκερασμό του βασικού μισθού, του χρονοεπιδόματος, καθώς και ορισμένων επιδομάτων.

-Πέραν των ως άνω νέων αποδοχών, που θα αποτελούν τις κύριες αποδοχές του λειτουργού ή υπαλλήλου, προβλέπεται η διατήρηση ενός τουλάχιστον επιδόματος, το οποίο θα συνδέεται με τα ειδικά καθήκοντα κάθε κατηγορίας και θα συνδέεται σε κάθε περίπτωση με την ενεργό άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων του. Π.χ. για το εκπαιδευτικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται η θέσπιση επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας , το οποίο όμως θα καταβάλλεται με την προϋπόθεση πραγματικής άσκησης των συγκεκριμένων καθηκόντων.

-Με την κατάργηση του χρονοεπιδόματος δημιουργείται για τα περισσότερα από τα ειδικά μισθολόγια μισθολογική κλίμακα ανά βαθμίδα, με μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.). Η παραμονή στο 1ο Μ.Κ. γίνεται για ένα έτος, ενώ η μισθολογική εξέλιξη στη συνέχεια πραγματοποιείται κάθε δύο έτη.

-Με τη νέα μισθολογική κατάταξη επιχειρείται παράλληλα η αποσυμπίεση του συστήματος αμοιβών μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών λειτουργών ή υπαλλήλων (π.χ. Διπλωμάτες, Ιατροδικαστές).

-Στην περίπτωση που από την εφαρμογή του νέου συστήματος αμοιβών προκύψει αύξηση των αποδοχών των λειτουργών ή υπαλλήλων, αυτή χορηγείται σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν μεγάλη δημοσιονομική επιβάρυνση, όπως ακριβώς συνέβη με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (Α’ 176).

-Στην περίπτωση που από την εφαρμογή του νέου συστήματος αμοιβών προκύψει μείωση αποδοχών, η διαφορά θα διατηρείται ως προσωπική, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε μείωση στις αποδοχές των λειτουργών ή υπαλλήλων και η οποία θα μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου.

Ποιοι υπάγονται στο νόμο

1.Τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

2.Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ..ΠΑΙ.Τ.Ε.), το Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι Καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), το προσωπικό του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), τα μέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),το Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) των Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και τα μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι..

3.Οι Ερευνητές και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα που υπάγονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών και του Κ.Ε.Π.Ε.

4.Οι Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), οι Ιατροί και Οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., οι έμμισθοι ειδικευόμενοι ιατροί, οι Επικουρικοί Ιατροί, οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και οι Ιατροί Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας  που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών.

5.Οι Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

6.Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού κλάδου, το επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.

7.Οι Αρχιερείς.

8.Οι Μουσικοί, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.).

Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας τα στελέχη κατατάσσονται σε τέσσερις μισθολογικές κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, τον διοικητικό βαθμό και τα έτη υπηρεσίας. Οι βασικός μισθός σε αυτές τις κατηγορίες είναι υψηλότερος από το σημερινό κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης του καταργούμενου χρονοεπιδόματος.

Παράλληλα προβλέπονται οι παρακάτω προσαρμογές:

-Χορηγείται επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας διαφοροποιούμενο ανά διοικητικό βαθμό, το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των στελεχών.

-Καθιερώνεται επίδομα θέσης ευθύνης κλιμακούμενο ανά βαθμό από τον βαθμό του Ταγματάρχη (και αντιστοίχων) και άνω.

-Θεσπίζεται νέο επίδομα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο νομό Έβρου και στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Σαμοθράκης, καθώς και στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στη Σκύρο

 

 

ΠΗΓΗ 

Related posts

Μητσοτάκης από το βήμα της βουλής: Ακροδεξιοί και γραφικοί όσοι διαδήλωναν για τις Πρέσπες (βίντεο)

Newsroom

Σκέρτσος: Αυτή είναι η αλήθεια για δαπάνες Πολιτικής Προστασίας και εναέρια μέσα

«Τι Κρύβει η Ντουλάπα» στο Θέατρο Altera Pars