Κοινοποιείστε το άρθρο

«Πνευματικοί νόμοι» του Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου

Ἐλπίζω νὰ πάρουμε ὅλοι τὸ μήνυμα ποὺ μᾶς ἦρθε ἀπὸ τὴν Κρήτη, ἀπὸ τὸν φοβερὸ αὐτὸ μεγάλο σεισμὸ, τὰ 5.8 Richter, ποὺ ἔγινε σὲ ἕνα μέρος ποὺ ὅπως ὁμολογοῦν οἱ ἐπιστήμονες οἱ σεισμολόγοι, δὲν ὑπῆρχε ρῆγμα, γνωστὸ ρῆγμα τὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ προκαλέσει ἕνα τόσο μεγάλο σεισμὸ, ποὺ ὅπως ὁμολογεῖται, ἄν ἤτανε λίγο πιὸ κοντὰ, τὸ Ἡράκλειο ἴσως νὰ μὴν ὑπῆρχε σήμερα· ἄν ἦταν λίγο πιὸ κοντὰ στὴν πόλη αυτή.

Νά πάρουμε τὸ μήνυμα! Ποιὸ μήνυμα νὰ πάρουμε ἀπ’ αὐτὸν τὸν σεισμὸ;

Ὅτι ὁ Κύριος σείει τὴ Γῆ ὄχι γιὰ νὰ μᾶς τιμωρήσει, νὰ μᾶς ἐκδικηθεῖ, ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς ἐπιστρέψει σὲ μετάνοια. Καὶ ὁ τόπος ὅπου ἔγινε αὐτὸς ὁ σεισμὸς, ὁ μὴ ἀναμενόμενος ὅπως εἴπαμε, εἶναι ἕνας τόπος ὅπου ἔγιναν κάποια πράγματα ἀντίθετα μὲ τὴν πίστη μας. Ὅπως εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους, ἐκεῖ ὑπῆρχε στὴν περιοχὴ ἕνα ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τὸ ὁποῖο τὸ ἔθαψαν κάτω ἀπὸ τὰ μπάζα γιὰ νὰ περάσει ἐκεῖ κάποιος δρόμος γιὰ τὸ καινούργιο ἀεροδρόμιο.
Καὶ πρὶν ἀπ’ αὐτὸ, εἴδαμε δυστυχῶς ἕνα video ὅπου ὁ τοπικὸς ἐπίσκοπος καὶ οἱ ἱερεῖς τρυποῦν μὲ τρυπάνια, κ.λ.π., σκάβουν τὴν Ἁγία Τράπεζα, καὶ ἀπὸ μέσα ἀφαιροῦν τὰ Ἅγια Λείψανα, κάτι πολὺ φοβερὸ, τὸ ὁποῖο δὲν ἐπιτρέπεται νά γίνει ποτὲ γιατὶ ὁ τόπος εἶναι ἀφιερωμένος στὸν Θεὸ.  Καὶ ὅ,τι ἀφιερώνεται στὸν Θεὸ, σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν τὸ ξαναπαίρνουμε πίσω· πολὺ περισσότερο, ἕνα Ναὸ ὁλόκληρο.
Ὁ χῶρος τοῦ Ναοῦ εἶναι ἁγιασμένος. Καὶ ὄχι μόνο ἡ Ἁγία Τράπεζα ἀλλὰ ὅλος ὁ Ναὸς κυκλώνεται κατὰ τὰ ἐγκαίνια μὲ τὰ Ἅγια Λείψανα καὶ καθαγιάζεται, καὶ πλέον εἶναι κατοικητἠριο τοῦ Θεοῦ. Καὶ σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν ἐπιτρέπεται νὰ βεβηλώνεται καὶ νὰ γίνεται ὅλο αὐτὸ ποὺ ἔγινε, ποὺ εἶναι μιὰ ἱεροσυλία· μιὰ πολύ μεγάλη ἀσέβεια.
Καί ὅπως ὁμολογοῦν οἱ κάτοικοι, ἀπὸ τότε ποὺ ἔγινε αὐτὸ καὶ θάφτηκε αὐτὸς ὁ Ναὸς, ἄρχισαν νὰ κουνιοῦνται. Καὶ ἔγινε καὶ αὐτὸς ὁ μεγάλος σεισμὸς, καὶ ὄχι μόνο ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ γεγονότος ἀπ’ ὅτι φαίνεται, ἀλλὰ καὶ ἄλλα πράγματα ἔγιναν ἐκεῖ, ὅπως γιὰ παράδειγμα στὴν Μητρόπολη ὅπου ἔγινε ὁ σεισμὸς.
Ἐκεῖ ἡ Ἀρκαλοχωρίου εἶναι ἀπὸ τὶς πρῶτες, ἴσως καὶ ἡ πρώτη Μητρόπολη ποὺ ἀναγνώρισε τὸν δεύτερο γάμο κληρικῶν, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο εἶναι ἀντίθετο μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες. Ἀπαράδεκτο! Εἶναι τελείως ἔξω ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὄχι μόνο ὁ δεύτερος γάμος τῶν κληρικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν λαϊκῶν εἶναι ἀνεπίτρεπτος. Ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, «ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται».
Αὐτὸς ποὺ θὰ πάρει μία χωρισμένη, ἔτσι, κάνει μοιχεία διαρκείας. Δὲν ἐπιτρέπεται δηλαδὴ κανονικὰ δεύτερος γάμος.
 Θά μοῦ πεῖτε, γιατὶ ἡ Ἐκκλησία ἔχει ὁρίσει αὐτὰ ποὺ ἔχει ὁρίσει καὶ τὰ γνωρίζετε ὅλοι. Εἶναι ἐξ αἰτίας τῆς μεγάλης μας ἀποστασίας, τῆς μεγάλης μας ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τὸν Θεὸ. Καὶ ἑπομένως, πρέπει νὰ τὰ πάρουμε αὐτὰ τὰ μηνύματα καὶ νὰ μετανοήσουμε καὶ ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς, γιατὶ ἡ ἁμαρτία δὲν ἑλκύει τὴν ἐκδίκηση τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ τὴν παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅλα αὐτὰ, οἱ φυσικὲς καταστροφὲς, γίνονται γιὰ νὰ μετανοήσουμε, γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε στὸν Θεό.
Εὔχομαι, λοιπὸν, ὅλοι νὰ πάρουμε τὸ μήνυμα καὶ νὰ μετανοήσουμε ἀληθινὰ γιὰ νὰ μὴ ζήσουμε χειρότερες καταστάσεις. Ὄχι, ξαναλέω, γιατὶ ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἀγαπᾶ, ἀλλὰ γιατὶ δίνουμε δικαιώματα στὸν πονηρὸ καὶ ὁ πονηρὸς μετὰ, βέβαια, εἶναι αὐτὸς ποὺ μᾶς ταλαιπωρεῖ κατὰ παραχώρηση Θεοῦ, ἔτσι ὥστε νὰ μετανοήσουμε παθαίνοντας καὶ μαθαίνοντας ἀπ’ αὐτὰ ποὺ παθαίνουμε.
Τῷ δὲ Θεῷ  ἡμῶν δόξα πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Δι’εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.
Ἡ Ἁγία Τριὰς διαφυλάξοι πάντας ἡμᾶς
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Κοινοποιείστε το άρθρο