ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Διεθνή Νέα

Πως η Ελλάδα μπορεί να σύρει τον Ερντογάν και τους υπουργούς του στα Διεθνή Δικαστήρια για την λαθροδιακίνηση μεταναστών σε βάρος της χώρας μας και της Ευρώπης;…

Πως η Ελλάδα μπορεί να σύρει τον Ερντογάν και τους υπουργούς του στα Διεθνή Δικαστήρια για την λαθροδιακίνηση μεταναστών σε βάρος της χώρας μας και της Ευρώπης;…

Βαρυσήμαντο άρθρο-παρέμβαση του πρέσβη ε.τ. Ελευθερίου Καραγιάννη

Το europost.gr έχει πάρει ήδη την πρωτοβουλία να ζητήσει από τον νομικό κόσμο της χώρας να διαμορφώσει μια τελική άποψη και να προτείνει στο Ελληνικό Κράτος την σωστή διαδικασία, με την οποία, με βάση το πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, θα μπορέσει η χώρα μας να παραπέμψει  τον Ερντογάν και τους υπουργούς του στα Διεθνή Δικαστήρια, για το έγκλημα της λαθροδιακίνησης μεταναστών, στη διάπραξη του οποίου είναι οι “εγκέφαλοι”, άρα οι κατευθύνοντες τα πάντα ηθικοί αυτουργοί.

 

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας ο διακεκριμένος διπλωμάτης, πρέσβης επί τιμή Ελευθέριος Καραγιάννης, διατελέσας για πολλά χρόνια ανώτατος διπλωματικός σύμβουλος πρωθυπουργών της Ελλάδος και υπουργών Εθνικής Άμυνας, έρχεται να παρέμβει, με ένα βαρυσήμαντο επιστημονικό άρθρο, στο οποίο υποδεικνύει τον ενδεδειγμένο, νομικά και πολιτικά, τρόπο, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αυτή, ενώπιον της Διεθνούς Δικαιοσύνης.

 

Το σχετικό άρθρο του κ. Ελευθερίου Καραγιάννη έχει ως εξής:

Η διακίνηση ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση αναγνωρίζεται διεθνώς ως ¨σύγχρονη μορφή σκλαβιάς¨ και ειδεχθές έγκλημα, που προσβάλει βάναυσα αφενός την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αφετέρου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθιστώντας τον άνθρωπο αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Τα κυριότερα αίτια της εμπορίας ανθρώπων (HUMAN TRAFFICKING) είναι η ευάλωτη θέση των θυμάτων λόγω της επικρατούσης φτώχειας σε ορισμένες περιοχές, η περιθωριοποίηση, ο οικονομικός αποκλεισμός , οι ένοπλες συγκρούσεις, οι κοινωνικές και φυλετικές διακρίσεις, ως και η επιθυμία , πολλών ιδίως τριτοκοσμικών χωρών να εγκατασταθούν σε μεγάλα αστικά κέντρα της Δύσεως ελπίζοντας σε μία καλλίτερη ζωή.

Το πρόβλημα αυτό του TRAFFICKING , λόγω των διεθνών διαστάσεων του απασχόλησε τους διεθνείς οργανισμούς όπως ,ΟΗΕ, ΣΥΜΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTΕRPOL κ. α , οι οποίοι, ανάλογα με την αρμοδιότητα εκάστου, έλαβαν μέτρα για την αντιμετώπιση του.

Στο Πρωτόκολλο της σύμβασης ( αρθρο 3 ) κατά του Διεθνικού Οργανωμένου εγκλήματος του ΟΗΕ που υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2000 στο Παλέρμο της Ιταλίας καθορίζεται ο ορισμός του TRAFFICKING.

« Η στρατολόγηση, μεταφορά, μεταβίβαση, απόκρυψη ή παραλαβή προσώπων με την χρήση ή την απειλή χρήσης βίας ή άλλης μορφής εξαναγκασμού, την απαγωγή, την εξαπάτηση, το δόλο, την κατάχρηση ισχύος ή της θέσης τρωτότητας, τη δοσοληψία πληρωμών ή πλεονεκτημάτων για την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης προσώπου που έχει τον έλεγχο πάνω σε άλλο πρόσωπο, με σκοπό την εκμετάλλευση. Η συναίνεση του θύματος διακίνησης στη σχεδιαζόμενη εκμετάλλευσή του, όπως αυτή αναφέρεται στο παρόν, δεν θα λαμβάνεται υπόψη, στην περίπτωση που συντρέχει μια από τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις εκμετάλλευσης.

Ο ανωτέρω ορισμός θέτει τρία στοιχεία για τον χαρακτηρισμό του αδικήματος της εμπορίας προσώπων, ήτοι
(1) την εγκληματική ενέργεια η οποία συνίσταται στη στρατολόγηση, τη μεταφορά, τη μεταβίβαση και την παραλαβή προσώπων
2) το μέσο επιτεύξεως του αδικήματος του TRAFFICKING ( τη χρήση ή την απειλή χρήσης βίας ή άλλη μορφή εξαναγκασμού) και
(3) το σκοπό ( εκμετάλλευση).
Στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης υπεγράφη ομοίως σύμβαση για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2008.
Η σύμβαση αυτή αποσκοπεί: στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, στην προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, στη δίωξη των διακινητών ανθρώπων, και στην προώθηση του συντονισμού των εθνικών δράσεων και της διεθνούς συνεργασίας.
Η σύμβαση ορίζει την εμπορία ανθρώπων ως ένα συνδυασμό τριών στοιχείων:
α) στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, υπόθαλψη ή παραλαβή ατόμων, β) τη χρήση συγκεκριμένων μέσων: απειλή ή χρήση βίας ή άλλες μορφές εξαναγκασμού, απαγωγή, απάτη, εξαπάτηση, κατάχρηση εξουσίας ή μιας ευάλωτης θέσης ή, παροχής ή είσπραξης χρημάτων ή ωφελημάτων, για να επιτευχθεί η συναίνεση του ατόμου που έχει τον έλεγχο ενός άλλου ατόμου και γ) με σκοπό την εκμετάλλευση
Εκτός από το trafficking ανθρώπων υπάρχει και το smuggling ανθρώπων .
Με τον όρο smuggling ορίζεται η παράνομη διακίνηση ενός ατόμου σε ένα κράτος του οποίου το άτομο δεν είναι υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος, με στόχο την απόκτηση άμεσα ή έμμεσα, οικονομικού ή άλλου υλικού κέρδους, που όμως δεν συμπεριλαμβάνει την εκμετάλλευση όπως στο ανωτέρω γ)
Από την ανωτέρω πολύ συνοπτική περιγραφή προκύπτει ότι η χώρα μας έχει δυνατότητες να προσφύγει στους διεθνείς οργανισμούς όπως στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με διακρατική προσφυγή όπως έκανε η Κύπρος για άλλο θέμα, να χρησιμοποιήσει την διαδικασία καταγγελίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ή στην Επιτροπή ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στους υπόλοιπους οργανισμούς που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

 

 

Related posts

Κωνσταντινούπολη: Ο Ιμάμογλου νικητής με 55% για μια ακόμα φορά -Δυνατό χαστούκι σε Ερντογάν

Der Spiegel: Η Ιταλία επιτίθεται… Η Ευρώπη απειλείται με την επόμενη κρίση χρέους

Newsroom

Συγκίνηση στο Βέλγιο για αυτοκτονία νεαρής κομμώτριας λόγω λοκντάουν