ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Επικαιρότητα

Συναγερμός από ΑΑΔΕ για το ενδεχόμενο άτακτου Brexit – Εγκύκλιος για δασμούς στις εισαγωγές

Συναγερμός από ΑΑΔΕ για το ενδεχόμενο άτακτου Brexit: Ανατιμήσεις στα προϊόντα από Βρετανία

Με «εξαιρετικά επείγουσα» εγκύκλιο προς τα τελωνεία της χώρας, η ΑΑΔΕ περιγράφει τι θα συμβεί εάν τελικά η Βρετανία αποχωρήσει χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο

Συναγερμό σήμανε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το τι πρόκειται να συμβεί στο τέλος Μαρτίου εφόσον τελικά η Βρετανία οδηγηθεί σε άτακτο Brexit.

Σε περίπτωση … «άτακτου» Brexit τα προϊόντα και τα εμπορεύματα που θα εισέρχονται στη χώρα μας από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Βόρειο Ιρλανδία θα θεωρούνται από τον Απρίλιο ως προερχόμενα από τρίτη μη κοινοτική χώρα και, ως εκ τούτου, θα υποβάλλονται σε πρόσθετους τελωνειακούς ελέγχους και θα υπόκεινται σε δασμούς. Επιπλέον, οι ελληνικές τελωνειακές αρχές θα μπορούν να ζητούν εγγυήσεις για ενδεχόμενη ή υφιστάμενη τελωνειακή οφειλή από τους εισαγωγείς των προϊόντων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών θα είναι να ακριβύνουν σημαντικά τα εισαγόμενα από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα προϊόντα και εμπορεύματα. Το κόστος εισαγωγής και διακίνησής των προϊόντων αυτών στη χώρα μας θα αυξηθεί σημαντικά τόσο εξαιτίας των πρόσθετων χρονοβόρων διαδικασιών τελωνειακού ελέγχου στις οποίες θα υπαχθούν τα προϊόντα αυτά όσο και εξαιτίας της επιβολής εισαγωγικών δασμών.

Ακόμη και τα προϊόντα που θα παραγγέλλουν ηλεκτρονικά μέσω internet Έλληνες καταναλωτές από εταιρίες του Ηνωμένου Βασιλείου θα καθυστερούν να φθάσουν στα χέρια τους (εξαιτίας των πρόσθετων τελωνειακών ελεγκτικών διαδικασιών στις οποίες θα υποβάλλονται), ενώ θα καταστούν ακριβότερα λόγω της επιβολής των εισαγωγικών δασμών.

Τις συνέπειες αυτές και πλήθος άλλες οι οποίες θα προκύψουν από ένα ενδεχόμενο «άτακτο Brexit» περιγράφει «εξαιρετικά επείγουσα» εγκύκλιος που απεστάλη στις 25 Φεβρουαρίου 2019 από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή προς όλες τις τελωνειακές υπηρεσίες της χώρας και τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

Η 12σέλιδη εγκύκλιος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, αναλυτικές οδηγίες «προς ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή από όλες τις Τελωνειακές Αρχές και τους οικονομικούς φορείς, για την περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30.03.2019 χωρίς συμφωνία αποχώρησης και επομένως χωρίς μεταβατική περίοδο».

Σύμφωνα με τα σημαντικότερα από τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο:

«Τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 29 Μαρτίου 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, θα αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς μεταβατική περίοδο, και κατά συνέπεια από την ημερομηνία αυτή θα αποτελεί πλέον τρίτη χώρα και η νομοθεσία της ΕΕ θα παύσει να ισχύει και να εφαρμόζεται σε αυτό.

Στην εν λόγω περίπτωση άτακτης αποχώρησης το ΗΒ της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, των νήσων της Μάγχης και της νήσου του Μαν, αποχωρεί από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση με τις ακόλουθες άμεσες συνέπειες:

– το ΗΒ γίνεται «τρίτη χώρα» για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27 (εφεξής ΕΕ27),
– το σύνολο του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της Ένωσης παύει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο,
– δεν υφίσταται πλέον η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών μελών της ΕΕ27,
– απαιτούνται τελωνειακές διατυπώσεις για τη διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ των δύο μερών.
– Το ΗΒ δεν θα έχει πρόσβαση στα τελωνειακά συστήματα πληροφορικής της ΕΕ27.

Κατά συνέπεια, από την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία και μετά, η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας και τα άλλα Κ-Μ προς το Ηνωμένο Βασίλειο και το αντίθετο, θα αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό ή προέλευση το Ηνωμένο Βασίλειο.


ΕΙΣΟΔΟΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (ENS)

> Από την ημερομηνία αποχώρησης, τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο Τελωνειακό έδαφος της Ένωσης αποστελλόμενα από το ΗΒ οφείλουν να καλύπτονται από Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου, η οποία θα υποβάλλεται στο πρώτο Τελωνείο Εισόδου στην ΕΕ27, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 105 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/2446, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η υποχρέωση ισχύει και για εμπορεύματα που διακινούνται μεταξύ δύο τμημάτων του Τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, μέσω του ΗΒ. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει χρήση διασάφησης διαμετακόμισης με τα πρόσθετα στοιχεία ασφάλειας και προστασίας, η οποία θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου και θα πρέπει να υποβάλλεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, π.χ. όταν γίνεται χρήση Κοινής Διαμετακόμισης.

> Ειδική περίπτωση αποτελούν τα εμπορεύματα που θα εξέλθουν από το Ηνωμένο Βασίλειο δια της αεροπορικής ή θαλάσσιας οδού με απευθείας προορισμό κράτος μέλος της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης και των οποίων η άφιξη στο κράτος μέλος θα πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα απαιτείται η υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου.

> Σε περίπτωση που πριν την ημερομηνία αποχώρησης είχε υποβληθεί Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου σε Τελωνείο Πρώτης Εισόδου του ΗΒ, η διασάφηση αυτή, από την ημερομηνία αποχώρησής του δεν θα ισχύει για τα τυχόν δηλωθέντα επόμενα Τελωνεία Εισόδου στην ΕΕ27. Για τον λόγο αυτό ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει νέα Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου στο Τελωνείο Πρώτης Εισόδου μετά το ΗΒ, η οποία θα καλύπτει όλα τα εμπορεύματα που πρόκειται να εισέλθουν στην Ένωση.

> Σε περίπτωση που πριν την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ είχε υποβληθεί Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου σε Τελωνείο Πρώτης Εισόδου Κράτους μέλους της ΕΕ27, στην οποία είχαν δηλωθεί Τελωνεία Επόμενης Εισόδου στο ΗΒ και ακολούθως σε ένα ή περισσότερα Κράτη μέλη της ΕΕ27, όταν η άφιξη του μεταφορικού μέσου στο πρώτο Τελωνείο στην ΕΕ27 μετά το ΗΒ γίνει από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά, θα πρέπει να υποβληθεί νέα Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου για όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα.

> Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις εκτροπής. Για τα εμπορεύματα που καλύπτονται από Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου, η οποία είχε υποβληθεί πριν την ημερομηνία αποχώρησης σε Τελωνείο πρώτης Εισόδου στο ΗΒ και τα οποία, κατόπιν εκτροπής, αφικνούνται, από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά, σε Τελωνείο πραγματικής Πρώτης Εισόδου Κράτους μέλους της ΕΕ27, θα πρέπει να υποβληθεί νέα Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου. Η προηγούμενη Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου θα διαγραφεί από το Σύστημα μετά την παρέλευση 200 ημερών από την υποβολή της και θα θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

> Εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 από το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση και μπορεί να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα. Τούτο συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις, πρέπει να υποβάλλονται διασαφήσεις και οι Τελωνειακές Αρχές δύνανται να ζητήσουν εγγυήσεις για ενδεχόμενη ή υφιστάμενη τελωνειακή οφειλή.

> Εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 από το Ηνωμένο Βασίλειο υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. Τούτο συνεπάγεται την επιβολή των σχετικών δασμών.

> Ορισμένα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ27 από το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, ή προστασίας των εθνικών θησαυρών.

> Οι διασαφήσεις εισαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet.

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται στη χώρα μας από το Η.Β. (αγορές μέσω διαδικτύου, αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη κλπ) είτε μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ) είτε μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς, επίσης υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και επιβαρύνονται με τους αναλογούντες δασμούς και φόρους:

> Στην περίπτωση παραλαβής μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς, η τελωνειακή διασάφηση υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον παραλήπτη είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίσει ως αντιπρόσωπό του (συνηθέστερα από την εταιρεία ταχυμεταφορών ή από επαγγελματία εκτελωνιστή), κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

> Στην περίπτωση παραλαβής μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., υποβάλλεται διασάφηση για λογαριασμό του παραλήπτη και ειδοποιείται ο παραλήπτης για το ποσόν της οφειλής.

4. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

4.Α. Γενικός κανόνας

Ενωσιακά εμπορεύματα σε ενδοενωσιακή διακίνηση από ΗΒ προς Κ-Μ της ΕΕ27: α) κρατούν τον ενωσιακό τους χαρακτήρα με τον όρο ότι θα φθάσουν στο έδαφος της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης, β) θα θεωρούνται ως εμπορεύματα τρίτης χώρας αν φθάσουν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης και μετά.

Ενωσιακά εμπορεύματα διακινούμενα μεταξύ δύο σημείων της ΕΕ27 διαμέσου ΗΒ, όταν η κίνηση ξεκινά ως ενδοενωσιακή, η απόδειξη ενωσιακού χαρακτήρα που προσκομίζεται (T2L ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο, κατά το άρθρο 199 του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/2447) μπορεί να γίνει δεκτή όταν τα αγαθά κάνουν επανείσοδο στο έδαφος της ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη διασχίσει το έδαφος του ΗΒ Επιπλέον, όποιες άλλες διατυπώσεις αφορούν στην επανείσοδο στην ΕΕ27 π.χ. κατάθεση συνοπτικής διασάφησης εισόδου (ENS), θα πρέπει να προσκομίζονται.

4.Β. Αεροπορική διακίνηση ενωσιακών εμπορευμάτων

Εμπορεύματα τα οποία φορτώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν σε αερολιμένα του ΗΒ για αποστολή σε αερολιμένα της ΕΕ27 και μεταφέρονται υπό την κάλυψη ενιαίου τίτλου μεταφοράς (Single Transport Document – άρθρο 119(2)(α) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/2446), o οποίος έχει εκδοθεί στο ΗΒ, διατηρούν τον ενωσιακό τους χαρακτήρα όταν η κίνηση εγκαταλείπει τον αερολιμένα του ΗΒ πριν την ημερομηνία αποχώρησης και φθάνει σε αερολιμένα της ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης. Π.χ. η περίπτωση αυτή είναι πρακτικά εφικτή όταν το αεροσκάφος εγκαταλείπει το έδαφος του ΗΒ προ της 00:00 – 30.03.2019 και φθάνει σε αεροδρόμιο της ΕΕ27 μετά της 00:00 – 30.03.2019.

4.Γ. Θαλάσσια διακίνηση ενωσιακών εμπορευμάτων

Τα εμπορεύματα διατηρούν τον ενωσιακό τους χαρακτήρα όταν μεταφέρονται από πλοίο το οποίο πραγματοποιεί δρομολόγιο τακτικών γραμμών από λιμένα ΗΒ, όταν αποχωρεί από τον λιμένα αυτό πριν την ημερομηνία αποχώρησης και φθάνει σε λιμένα της ΕΕ27 μετά την ημερομηνία αποχώρησης.

Στην περίπτωση πραγματοποίησης θαλάσσιας διακίνησης με πλοίο μη τακτικής γραμμής, η απόδειξη ενωσιακού χαρακτήρα η οποία προσκομίζεται θα πρέπει να γίνεται δεκτή όταν το πλοίο εγκαταλείπει λιμένα του ΗΒ πριν την ημερομηνία αποχώρησης και φθάνει σε λιμένα της ΕΕ27 έως και την ημερομηνία αποχώρησης, όπως περιγράφεται και στην παράγραφο 4.Β.»

5. ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όλοι οι οικονομικοί φορείς που πραγματοποιούν διακινήσεις εμπορευμάτων στο ΗΒ, μετά την ημερομηνία αποχώρησης, οφείλουν να τηρούν διατυπώσεις εξαγωγής.
Σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα τα εμπορεύματα που προορίζονται για έξοδο πρέπει να καλύπτονται από διασάφηση πριν από την αναχώρηση, η οποία λαμβάνει μία από τις ακόλουθες μορφές:
1. Διασάφηση εξαγωγής, για εμπορεύματα που προορίζονται για έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
2. Διασάφηση επανεξαγωγής ή
3. Συνοπτική διασάφηση εξόδου (EXS).

Ειδικότερα:

α) Εξαγωγές εμπορευμάτων από τη χώρα μας ή από άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 που διασχίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο ή με τελωνείο εξόδου στο ΗΒ
Όταν τα εμπορεύματα απελευθερώθηκαν για εξαγωγή από τη χώρα μας ή από άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 πριν από την ημερομηνία αποχώρησης και μεταφέρονται σε τελωνείο εξόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο (τελωνείο εξαγωγής στη χώρα μας ή σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 και τελωνείο εξόδου στο ΗΒ) ή διασχίζουν το ΗΒ κατά τη διαδρομή τους προς ένα τελωνείο εξόδου σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27, υπάρχουν τα ακόλουθα πιθανά σενάρια:
– Όταν τα εμπορεύματα για τα οποία τηρήθηκαν διατυπώσεις εξαγωγής σε τελωνείο της Ελλάδας ή άλλου Κ-Μ της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης με τελωνείο εξόδου στο ΗΒ, βρίσκονται εντός της ΕΕ27 μετά την ημερομηνία αποχώρησης, το τελωνείο εξόδου του ΗΒ πρέπει να αντικατασταθεί από ένα τελωνείο εξόδου που βρίσκεται στα σύνορα εντός της ΕΕ27 (πρέπει να υποβληθεί μήνυμα εκτροπής σε τελωνείο εξόδου της ΕΕ27). Το τελωνείο αυτό θα επιβεβαιώσει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων και θα στείλει το αντίστοιχο μήνυμα στο τελωνείο εξαγωγής. Το ίδιο ισχύει για τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν προς το τελωνείο εξόδου της ΕΕ27, τα οποία πριν από τη διέλευση από το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
– Όταν τα εμπορεύματα για τα οποία τηρήθηκαν διατυπώσεις εξαγωγής σε τελωνείο της Ελλάδας ή άλλου Κ-Μ της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης με τελωνείο εξόδου στο ΗΒ, βρίσκονται ήδη εντός του ΗΒ κατά την ημερομηνία αποχώρησης, το τελωνείο του ΗΒ δεν θα μπορέσει να στείλει μηνύματα μέσω του ECS που να επιβεβαιώνουν τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων. Το τελωνείο εξαγωγής θα πρέπει να κλείσει την εξαγωγή στο ECS με την προσκόμιση από τον εξαγωγέα εναλλακτικών στοιχείων απόδειξης της εξαγωγής. Προς τον σκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείς πρέπει να παρέχουν εναλλακτικά στοιχεία απόδειξης της εξαγωγής στο τελωνείο εξαγωγής προκειμένου να κλείσουν την κίνηση.
– Όταν τα εμπορεύματα έχουν ήδη διέλθει από το Ηνωμένο Βασίλειο προς ένα τελωνείο εξόδου που βρίσκεται σε κράτος μέλος της ΕΕ27, δεν θα υπάρξει αντίκτυπος στην τρέχουσα διαδικασία (δηλ. το τελωνείο εξόδου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27 θα επιβεβαιώσει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής).

β) Εξαγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο με τελωνείο εξόδου που βρίσκεται στην ΕΕ27
– Όταν τα εμπορεύματα που απελευθερώνονται προς εξαγωγή στο ΗΒ με τελωνείο εξόδου στην ΕΕ27 εξακολουθούν να βρίσκονται στο ΗΒ κατά την ημερομηνία αποχώρησης, θα υπόκεινται στις τελωνειακές διαδικασίες του ΗΒ όταν εξέρχονται από αυτό.
Όταν τα εμπορεύματα αυτά εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 μετά από την ημερομηνία αποχώρησης, θα αντιμετωπίζονται όπως οποιαδήποτε άλλα εμπορεύματα τρίτης χώρας, δηλαδή θα πρέπει να υποβληθεί Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου (ENS) στο πρώτο σημείο εισόδου της ΕΕ27, τα εμπορεύματα θα μπορούν να τεθούν σε προσωρινή εναπόθεση για να λάβουν τελωνειακό προορισμό ή, εφόσον πρόκειται να μεταφερθούν σε τελωνείο εξόδου της ΕΕ27, θα πρέπει να τεθούν σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης. Όταν τα εμπορεύματα φτάσουν στο τελωνείο εξόδου της ΕΕ27, πρέπει να υποβληθεί γνωστοποίηση επανεξαγωγής, διασάφηση επανεξαγωγής ή EXS.
– Όταν τα εμπορεύματα που απελευθερώνονται προς εξαγωγή στο ΗΒ μέσω τελωνείου εξόδου της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης, βρίσκονται ήδη στην ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης και φτάνουν στο προβλεπόμενο τελωνείο εξόδου της ΕΕ27, το εν λόγω τελωνείο δεν θα είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής που βρίσκεται στο ΗΒ, καθώς το ΗΒ θα αποσυνδεθεί από το σύστημα ECS από την ημερομηνία αποχώρησης. Στην περίπτωση αυτή το τελωνείο εξόδου της ΕΕ27 μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του εξαγωγέα, να βεβαιώσει την έξοδο των εμπορευμάτων.
Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποσυνδεθεί από την ημερομηνία αποχώρησης από το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών.

Related posts

To Κόκκινο Ποτάμι : Πρεμιέρα την Κυριακή 6 Οκτωβρίου & κάθε Κυριακή στις 21.00 στο OPEN

Newsroom

Στις χαρές απολαμβάνουμε, στις δυσκολίες μαθαίνουμε

Newsroom

Κανελόνια με μανιτάρια και κρέμα γιαουρτιού

Newsroom