ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑμεΑ

Τέλη Κυκλοφορίας: Απαλλαγή για τους Γονείς Ανηλίκων ΑμεΑ

Τέλη Κυκλοφορίας: Απαλλαγή για τους Γονείς Ανηλίκων ΑμεΑ

Το δικαίωμα της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας μπορεί να παραχωρείται στους γονείς των ανηλίκων με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η εγκύκλιος βασίζεται στο άρθρο 29 του νόμου 4538/2018, που ψηφίστηκε πριν από δύο μήνες. Ο νόμος προβλέπει ότι το δικαίωμα της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας μπορεί να παραχωρείται από τους ανηλίκους ΑμΕΑ στους γονείς τους ή στο πρόσωπο που έχει την επιτροπεία τους.

Η παραχώρηση ισχύει έως την ενηλικίωση του ατόμου με αναπηρία και για ένα μόνο όχημα. Αυτό ισχύει ακόμα κι αν το πρόσωπο στο οποίο γίνεται φροντίζει περισσότερους του ενός ανηλίκους ΑμΕΑ, σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Η παραχώρηση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας δεν αφορά μόνο τα ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα που εξ αρχής ταξινομούνται ως αναπηρικά. Αφορά και εκείνα που ενώ ταξινομήθηκαν χωρίς απαλλαγή από τα τέλη, αργότερα έγιναν αναπηρικά.

Στις εφορίες
Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ απεστάλη στις εφορίες, διότι για να χορηγηθεί η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, απαιτείται απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ. Η απόφαση εκδίδεται έπειτα από έλεγχο και των λοιπών προϋποθέσεων για τη χορήγησή της.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι αποφάσεις παραχώρησης της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας, πρέπει να περιλαμβάνουν ειδική ένδειξη.

Η ένδειξη θα είναι ως εξής: «Χορηγείται στον/στην …………… για λογαριασμό του ανήλικου αναπήρου ………, και ισχύει έως και το έτος …… (έτος ενηλικίωσής του αναπήρου)».

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει κατά τη χορήγηση της απαλλαγής να χορηγείται και ΑΦΜ στο όνομα του ανηλίκου αναπήρου. Με αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτή η συσχέτιση στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων των προσώπων που σχετίζονται με την απαλλαγή.

«Με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ… ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος, μετά από μεγάλες πιέσεις της ΕΣΑμεΑ και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ», σχολίασε σε ανακοίνωσή της η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)-Απαλλαγή τελών κυκλοφορίας στους γονείς ανήλικων ΑμεΑ

Με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ «Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 29 του ν. 4538/2018 (85 Α΄), σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας στους γονείς των ανήλικων αναπήρων ή σε πρόσωπα που έχουν την επιτροπεία των προσώπων αυτών και παροχή οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών», ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος, μετά από μεγάλες πιέσεις της ΕΣΑμεΑ και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ «το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας των ανηλίκων αναπήρων, του αρ. 16 του ν. 1798/1988, όπως ισχύει, δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιτροπεία του ανήλικου αναπήρου. Η παραχώρηση του δικαιώματος αυτού ισχύει μέχρι και το έτος της ενηλικίωσης του αναπήρου και για ένα μόνο όχημα, έστω και αν το πρόσωπο προς το οποίο παραχωρείται ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους του ενός ανηλίκους αναπήρους».

Ολόκληρη την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ μπορείτε να την διαβάσετε

Παραχώρηση του δικαιώματος της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας στους γονείς των ανήλικων αναπήρων- Οδηγίες
ΑΑΔΕ: Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 29 του ν. 4538/2018 (85 Α΄), σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας στους γονείς των ανήλικων αναπήρων ή σε πρόσωπα που έχουν την επιτροπεία των προσώπων αυτών και παροχή οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

 

Το ΦΕΚ επισυνάπτεται.

 

 

Related posts

Εκδήλωση της περιφέρειας Αττικής για τον Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών και Αμεα στον φιλολογικό σύλλογο «Παρνασσός»

Καλοκαιρινές διακοπές: Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς με παιδιά με αναπηρία

Newsroom

Παύουν οι μειώσεις ποσοστών αναπηρίας από τις Β’ βάθμιες επιτροπές

Newsroom