ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
Οικονομία

Τηλεργασία: Οδηγός για εργοδότες και εργαζομένους – Υποχρεωτική ανάρτηση λίστας

Τηλεργασία: Οδηγός για εργοδότες και εργαζομένους – Υποχρεωτική ανάρτηση λίστας

Ποιοι πρέπει και ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση ανάρτησης της λίστας του προσωπικού που θα απασχολείται εξ αποστάσεως

 

 

Ολοι οι εργοδότες της Περιφέρειας Αττικής πρέπει να προαναγγείλουν το προσωπικό που απασχολούν υποχρεωτικά εξ αποστάσεως, με τηλεργασία, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο στο «Εργάνη». Mε βάση τις διευκρινίσεις του υπουργείου Εργασίας το σύστημα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μόνο στις περιπτώσεις όπου η εργασία μπορεί να παρασχεθεί από τους εργαζομένους εξ αποστάσεως σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που μπορούν να απασχοληθούν με το σύστημα αυτό.

Εξαιρούνται:

  • τα σχολεία και γενικώς οι εκπαιδευτικές δομές του υπουργείου Παιδείας,
  • τα νοσοκομεία και γενικώς οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας,
  • οι φαρμακαποθήκες,
  • οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και
  • οι ταχυμεταφορές.

Για τον σκοπό της διάταξης, που είναι η αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και των χώρων εργασίας, κατά τον υπολογισμό του 40% λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των πραγματικά απασχολουμένων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως, κατά το χρονικό διάστημα από 25/9/2020 έως 4/10/2020. Ευνόητο είναι ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, καθώς και οι εργαζόμενοι που τελούν σε κάθε είδους νόμιμη άδεια (όπως μητρότητας, ασθένειας κ.ά.).

 

Παραδείγματα

Επίσης, η διάταξη εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις εργαζομένων που ο χρόνος εργασίας τους είναι μοιρασμένος σε εργασία γραφείου και σε εξωτερικές εργασίες, και μόνο στον βαθμό που η εργασία γραφείου δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

Για παράδειγμα, σε μια βιοτεχνία με 80 εργάτες και 20 υπαλλήλους γραφείου, το 40% υπολογίζεται επί των 20 υπαλλήλων γραφείου και η βιοτεχνία υποχρεούται να θέσει σε τηλεργασία 8 υπαλλήλους.

Σε περίπτωση κατά την οποία από τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και άνω γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.

 

Το έντυπο

Οι 5 κανόνες για τη σωστή συμπλήρωση του Εντύπου (Ε.4.1):

1. Ως ημερομηνία έναρξης της εξ αποστάσεως εργασίας αναγράφεται η 25η/9/2020, ενώ ως τόπος εργασίας ο τόπος εργασίας του εργαζομένου. Στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης που μπορούν να τεθούν με εξ αποστάσεως εργασία.

2. Σε περίπτωση που εναλλάσσεται το εξ αποστάσεως προσωπικό της επιχείρησης, στη στήλη «Ωρες έναρξης & λήξης, ημέρες εργασίας» αναγράφονται οι ημέρες που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του εξ αποστάσεως, εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Στο ίδιο πλαίσιο, παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να τροποποιούν το Εντυπο ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης.

3. Στην περίπτωση επιχειρήσεων εντός της Περιφέρειας Αττικής, που εφαρμόζουν ήδη το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας με απόφαση του εργοδότη για το σύνολο ή για μέρος του προσωπικού τους, υφίσταται η ανωτέρω υποχρέωση προαναγγελίας του 40% του προσωπικού τους για το διάστημα από 25/9/2020 έως 4/10/2020 και όχι η υποβολή του Εντύπου απολογιστικά. Από 5/10/2020 επανέρχεται η υποχρέωση υποβολής του Εντύπου απολογιστικά, ήτοι εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου.

4. Εφόσον κατά τον υπολογισμό του ποσοστού του 40% του προσωπικού που δύναται να εργασθεί εξ αποστάσεως προκύπτει αριθμός 200 εργαζομένων και άνω, οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλουν το Εντυπο μέχρι και την 28η/9/2020 με ημερομηνία έναρξης του συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας την 25η/9/2020. Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν επισύρει τις κυρώσεις του νόμου.

Οσες επιχειρήσεις παραβούν την υποχρέωση της προαναγγελίας κινδυνεύουν με πρόστιμο 3.000 ευρώ, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

5.Η υποχρεωτική τηλεργασία του 40% των εργαζομένων που μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής ισχύει κατ’ αρχήν από 25 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Ωστόσο, ανάλογα με την πορεία της υγειονομικής κρίσης μπορεί με κοινή υπουργική απόφαση:

  • να παρατείνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα η χρονική ισχύς του μέτρου ή
  • να επεκτείνεται γεωγραφικά το μέτρο σε άλλες Περιφέρειες της χώρας εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο ή
  • να αυξηθεί ή να μειωθεί το ποσοστό της υποχρεωτικής τηλεργασίας που ορίστηκε στο 40%.
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Related posts

Τις βουλγαρικές πινακίδες ΙΧ βάζει στο «μάτι» η Εφορία

check

Κίνημα…«βάζω βενζίνη και φεύγω» στη Θεσσαλονίκη – Ραγδαία πτώση στην κατανάλωση

Newsroom

Εθνική και ανταποδοτική σύνταξη: Πώς και πόσο αυξάνονται