ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Tag : Πενταπόλεως Άγιος Νεκτάριος

Αποστολική ΔιακονίαΟρθοδοξία

Ὁ Πενταπόλεως Άγιος Νεκτάριος: Ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία ἐδίδαξεν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ

Ο Άγιος Νεκτάριος είχε αναφέρει τα εξής παρακάτω για τον Ελληνισμό     Σε μία άλλη Ελλάδα, ετούτο το μακροσκελές κείμενο θα διδάσκονταν στα σχολεία...